Eenvoudige Puzzeltjes Moeilijkere Puzzels Stokjes, Munten & Meer... Grappige Raadsels & Puzzelgrappen Rekenprobleempjes Moeilijkere Rekenproblemen Logische Puzzels Hersenkrakers Complexe Problemen Hersentests & Experimenten Quizzen
Een korte inleiding Cookiebeleid Links

Moeilijkere Puzzels

De puzzels zijn gemarkeerd met sterren (★) die de moeilijkheidsgraad van de betreffende puzzel aangeven.

Terug naar de hoofdpagina

Fijne Familie ★★

Puzzel

Frank en Susan hebben zes kinderen: Donald, Rebecca, Mieke, Fabian, Solina en Lara. Susan is zwanger van haar zevende kind, een meisje. Frank en Susan hebben voor haar een naam uitgezocht die bij de andere namen past.

De vraag: Wat zal de naam zijn van het zevende kind: Jessica, Karin, Abby of Silke?

Het antwoord: Klik hier!

Prins Paul ★★

In een ver land woonde ooit de slimme en dappere prins Paul. Op een zekere dag hoorde hij dat prinses Petra ontvoerd was en dat ze gevangengehouden werd in kasteel Ammersoyen. Hij bedacht zich geen moment, sprong op zijn paard en reed naar het kasteel. Bij het kasteel aangekomen, zag hij dat er een brede slotgracht om het kasteel lag. Verder zag hij in het lege landschap om het kasteel alleen twee planken liggen. Hij ontdekte echter dat beide planken net iets korter waren dan de breedte van de slotgracht, en dus te kort waren om over de slotgracht te leggen.

Puzzel

De vraag: Hoe kon de slimme prins Paul toch een brug maken over de slotgracht met alleen de twee planken, en zo prinses Petra uit het kasteel redden?

Het antwoord: Klik hier!

Cijfer Vierkant ★★

De cijfers 1 tot en met 9 moeten in de velden van het onderstaande vierkant worden geplaatst. Hierbij moet de som van de cijfers op elke rij, kolom, en diagonaal gelijk zijn.

Puzzel

De vraag: Hoe kunnen de cijfers in het vierkant worden geplaatst?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De cijfers 1 tot en met 16 moeten in de cirkels van het vierkant hieronder geplaatst worden, zodanig dat de som van de cijfers op elke rij, kolom, en diagonaal 34 is. Hoe moeten de cijfers in het vierkant geplaatst worden?

Puzzel

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: De cijfers 1 tot en met 25 moeten in de cirkels van het vierkant hieronder geplaatst worden, zodanig dat de som van de cijfers op elke rij, kolom, en diagonaal 65 is. Hoe moeten de cijfers in het vierkant geplaatst worden?

5 bij 5 vierkant

En nog een antwoord: Klik hier!

Kraan en Vaten ★★[Nieuw!]

Het water van de kraan stroomt in vat A.

Puzzel

De vraag: Welk vat zal als eerste helemaal gevuld zijn?

Het antwoord: Klik hier!

Vier Vruchten ★★

Vier Vruchten

In een wedstrijd zijn vier vruchten (een appel, een banaan, een sinaasappel, en een peer) in vier gesloten dozen gelegd (één vrucht per doos). Mensen mogen raden welke vrucht er in welke doos zit. 123 mensen doen mee. Als de dozen geopend worden, blijken 43 mensen geen van de vruchten correct geraden te hebben, 39 mensen hebben één vrucht correct geraden, en 31 mensen hebben twee vruchten correct geraden.

De vraag: Hoeveel mensen hebben drie vruchten correct geraden, en hoeveel hebben er vier vruchten correct geraden?

Het antwoord: Klik hier!

Het Laatste Woord ★★

Generaal Gasselveld, beschuldigd van hoogverraad, wordt door de militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Hij mag nog één laatste uitspraak doen, waarna hij zal worden doodgeschoten als die uitspraak niet waar is, en worden opgehangen als die uitspraak wel waar is. Gasselveld spreekt en wordt vrijgelaten.

De vraag: Wat kan hij gezegd hebben?

Het antwoord: Klik hier!

Welk Wachtwoord ★★

Puzzel

Er was eens een ontzettend rijke koning. Hij woonde in een groot kasteel dat hij zeer zwaar liet bewaken.

Op een dag was er een rover die de schatten van de koning wilde stelen. Hij vermomde zich als koninklijke kwakzalver en ging naar het kasteel.

Om erachter te komen hoe hij langs de poortwachter moest komen, verstopte hij zich in de bosjes bij de poort om te kijken hoe de andere bezoekers dat deden.

Eerst kwam de koninklijke kok bij het kasteel aan. De poortwachter zei "acht", de kok antwoordde "vier" en mocht naar binnen. Daarna kwam de koninklijke kleermaker. De poortwachter zei "zes", de kleermaker antwoordde "drie" en mocht naar binnen. Vervolgens kwam de koninklijke kapper. De poortwachter zei "twaalf", de kapper antwoordde "zes" en mocht naar binnen.

De rover, die dacht dat hij het toen wel doorhad, liep ook naar de poort. De poortwachter zei "tien" en de rover antwoordde "vijf". Meteen werd hij in de boeien geslagen en in de cel gegooid.

De vraag: Welk antwoord had de rover moeten geven om binnen te komen?

Het antwoord: Klik hier!

Simpele Sommetjes ★★

De onderstaande vergelijking klopt niet:

Puzzel

De vraag: Hoe kun je de vergelijking kloppend maken door slechts één streepje te zetten?

Een hint: Een streepje door het gelijkteken zetten is een originele oplossing, maar niet de oplossing waar we naar zoeken!

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De onderstaande vergelijking klopt niet:

Puzzel

Hoe kun je de vergelijking kloppend maken door slechts één teken of cijfer naar de andere zijde van het gelijkteken te verplaatsen?

Een hint: Merk op dat 7-1=5+1 geen correcte oplossing is omdat je dan twee tekens hebt verplaatst (het plus- en minteken omgewisseld).

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: De onderstaande vergelijking klopt niet:

Puzzel

Hoe kun je deze rekensom correct maken door slechts één cijfer te verschuiven?

En nog een antwoord: Klik hier!

Drie Wijze Woorden ★★

Puzzel

Heel, heel lang geleden dongen eens twee Egyptische kamelendrijvers naar de hand van de dochter van de sjeik van Abbudzjabbu. De sjeik, die geen van beide mannen zag zitten als toekomstige echtgenoot voor zijn dochter, bedacht een slim plan: een wedstrijd zou bepalen wie van hen met zijn dochter mocht trouwen. En aldus organiseerde de sjeik een kamelenrace. Beide kamelendrijvers moesten per kameel reizen van Cairo naar Abbudzjabbu en degene wiens kameel als laatste in Abbudzjabbu zou aankomen, mocht met de sjeiksdochter in het huwelijksbootje stappen.
De twee kamelendrijvers, die beseften dat dit wel eens heel erg lang kon gaan duren, besloten ten einde raad de Wijze van hun dorp te raadplegen. Daar aangekomen legden zij de situatie uit, waarop de Wijze van het Dorp zijn wichelroede omhoogstak en 3 wijze woorden sprak. Opgelucht verlieten de twee kamelendrijvers zijn hut: ze waren klaar voor de strijd!

De vraag: Welke 3 wijze woorden sprak de Wijze van het dorp?

Het antwoord: Klik hier!

Papier Knippen ★★

Puzzel

Een stuk papier ter grootte 5 bij 5, met twee afgestompte hoeken, moet in twee stukken worden geknipt (dus in het totaal één keer knippen) en vervolgens weer zodanig aan elkaar gelegd worden dat een rechthoek ter grootte van 6 bij 4 ontstaat (zie de onderstaande figuur).

Puzzel

De vraag: Hoe moet het papiertje worden doorgeknipt?

Het antwoord: Klik hier!

Gespiegelde Klok ★★

Puzzel

Een jongen vertrekt 's morgens naar school. Op het moment dat hij het huis verlaat kijkt hij via de spiegel op de klok. De klok heeft geen cijfers die de uren aangeven en de jongen vergist zich daarom bij het interpreteren van de tijd (hij vergeet er rekening mee te houden dat hij het spiegelbeeld van de klok ziet). Hij gaat er maar van uit dat de klok kapot is en fietst naar school, waar hij na twintig minuten aankomt. Op dat moment geeft de schoolklok een tijd aan die twee en een half uur later is dan de tijd die de jongen dacht te zien op de klok bij hem thuis.

De vraag: Hoe laat kwam de jongen op school aan?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Hoe kun je de wijzerplaat van de klok met twee rechte lijnen in drie stukken verdelen, zodanig dat de som van de getallen in ieder stuk 26 is?

Nog een antwoord: Klik hier!

De Driehoek ★★

De cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 moeten in de onderstaande driehoek worden geplaatst. Dat moet op zo'n manier gebeuren dat de som van de cijfers op elke zijde van de driehoek gelijk is.

Puzzel

De vraag: Hoe moeten de cijfers worden in de driehoek worden geplaatst?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De getallen 1 tot en met 10 moeten in de onderstaande rechthoek worden geplaatst.

Triangle

De som van de getallen moet voor elke rij precies 18 zijn. Hoe moet dit gedaan worden?

Nog een antwoord: Klik hier!

Verschijnend Vierkantje ★★

De twee onderstaande figuren zijn opgebouwd uit vier delen. De delen met dezelfde kleur hebben exact dezelfde vorm en grootte! De onderdelen zijn slechts anders gerangschikt in de twee figuren, waardoor in de onderste figuur een vierkantje verschijnt, aangeduid met het vraagteken ('?').

Puzzel

De vraag: Waar komt het verschijnende vierkantje vandaan?

Het antwoord: Klik hier!

Knikkers Keuren ★★

Puzzel

Voor je liggen 10 zakken met knikkers. De aantallen per zak verschillen, maar alle zakken bevatten meer dan tien knikkers. In negen zakken zitten alleen knikkers van 10 gram. In één zak zitten echter alleen knikkers van 9 gram. Je hebt verder een weegschaal tot je beschikking die tot op een gram precies kan wegen, en je mag maar één keer wegen.

De vraag: Hoe kom je erachter in welke zak alleen knikkers van 9 gram zitten, terwijl je maar 1 keer mag wegen?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Wederom heb je 10 zakken met knikkers. Alle zakken bevatten tussen de 100 en 200 knikkers. Acht van de tien zakken bevatten alleen knikkers van 10 gram, en twee zakken bevatten alleen knikkers van 9 gram. Weer heb je een weegschaal tot je beschikking en je mag maar één keer wegen. Hoe kun je in één weging erachter komen welke twee zakken de knikkers van 9 gram bevatten?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: Wederom heb je 10 zakken met knikkers. Alle zakken bevatten 1000 knikkers. Elke zak bevat of knikkers van 9 gram of knikkers van 10 gram. Weer heb je een weegschaal tot je beschikking en je mag maar één keer wegen. Hoe kun je in één weging erachter komen welke zakken (0 of meer) de knikkers van 9 gram bevatten?

En nog een antwoord: Klik hier!

Nummer Netwerk ★★

De getallen 1 tot en met 8 moeten in de cirkels van het onderstaande netwerk worden geplaatst. Getallen in aangrenzende cirkels (verbonden door een lijn) moeten daarbij meer dan 1 verschillen. Dus bijvoorbeeld cirkels die verbonden zijn met de cirkel waar 4 in staat mogen niet de waarde 3 of 5 bevatten.

Puzzel

De vraag: Hoe moeten de getallen in de cirkels van het netwerk worden geplaatst?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De getallen 1 tot en met 9 moeten zodanig in de cirkels van de onderstaande figuur worden geplaatst, dat de som van de punten van elk van de 7 driehoeken (4 kleine en 3 grote) gelijk is.

Puzzel

Hoe moeten de getallen in de figuur geplaatst worden?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: De onderstaande grote driehoek bestaat uit drie kleine driehoeken. De getallen 1 tot en met 10 moeten zo in de velden van de grote driehoek ingevuld worden, dat de som van de getallen in elke kleine driehoek 28 is.

Puzzel

Hoe moet men de getallen in de figuur invullen?

En nog een antwoord: Klik hier!

Negen Punten ★★

Negen punten zijn geplaatst in drie rijen van drie, zoals te zien is in het onderstaande plaatje. Deze negen punten moeten verbonden worden door vier rechte lijnen die op elkaar aansluiten (dus vier verbonden rechte lijnen waarbij tussendoor 'de pen niet van het papier' mag komen).

Puzzel

De vraag: Hoe moeten de vier lijnen worden getrokken?

Het antwoord: Klik hier!

Getallen Ster ★★

De getallen 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 32 en 36 moeten in de rondjes van de onderstaande figuur ingevuld worden, zodanig dat er op elke lijn een som van exact 100 ontstaat.

Puzzel

De vraag: Hoe moet dit?

Het antwoord: Klik hier!

Volledige Verdwijning ★★

In het onderstaande plaatje zie je dertien mensen. Als je de knop "Start" klikt, verschuiven we twee delen van het plaatje. Dan zijn er nog maar twaalf mensen te zien in het plaatje.

Helaas, je browser ondersteunt geen HTML5.

De vraag: Hoe is dit mogelijk?

Het antwoord: Klik hier!

Onfortuinlijke Ontdekkingsreiziger ★★

Puzzel

Ontdekkingsreiziger Stan de Man is op avontuur in de jungle. Plotseling wordt hij gebeten door een zeer giftige slang. Gelukkig heeft hij medicijnen bij zich tegen het dodelijke slangengif: twee potjes, gelabeld A en B, met elk drie pillen. Met tussenpozen van 2 uur moet hij driemaal gelijktijdig een pil A en een pil B slikken. Snel pakt hij een pil uit potje A en schudt dan een pil uit potje B erbij... maar helaas rollen er twee pillen B uit het potje en de pillen blijken er allemaal identiek uit te zien. Hij weet niet meer welke van de drie pillen A is en welke B zijn. Stan is ten einde raad: als hij de zes pillen niet exact volgens de voorgeschreven dosering inneemt, is hij ten dode opgeschreven.

De vraag: Hoe overleeft Stan dit?

Een hint: Klik hier!

Het antwoord: Klik hier!

Woordsommen ★★

Puzzel

In de onderstaande optelsommen zijn alle cijfers vervangen door letters. Gelijke letters staan voor gelijke cijfers, en verschillende letters staan voor verschillende cijfers.

  RE + MI = FA
  DO + SI = MI
  LA + SI = SOL

De vraag: Hoe zien de optelsommen er in cijfers uit?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: In de onderstaande optelling zijn alle cijfers vervangen door letters. Gelijke letters staan voor gelijke cijfers, en verschillende letters staan voor verschillende cijfers.

   ONE
  DEUX
  ---- +
  DREI

Het cijfer 0 komt niet voor. Wat is de grootst mogelijke waarde van DREI?

Nog een antwoord: Klik hier!

Fitte Forens ★★

Puzzel

Fred neemt dagelijks de trein om van zijn werk naar zijn woonplaats Alkmaar te gaan. Normaal arriveert hij om zes uur op het station van Alkmaar en wordt precies op dat moment met de auto afgehaald door zijn vrouw. Gisteravond nam Fred onaangekondigd een vroegere trein en was daarom al om vijf uur op het station van Alkmaar. Hij besloot zijn vrouw alvast tegemoet te lopen. Toen hij de auto met zijn vrouw tegenkwam, reed hij met haar mee naar huis. Op deze manier waren ze tien minuten eerder thuis dan normaal. Freds vrouw rijdt altijd de hele weg tussen huis en het station met dezelfde constante snelheid.

De vraag: Hoe lang heeft Fred gisteravond gelopen?

Het antwoord: Klik hier!

Ongewone Optelling ★★

In de optelsom hieronder staat elk van de letters A, B, C, D, en E voor één van de cijfers 1 tot en met 5 (gelijke letters staan voor gelijke cijfers, en verschillende letters staan voor verschillende cijfers). Zowel het eerste als het laatste cijfer van de som is reeds ingevuld.

  ABCDE
  DABEC
  EAABC
  ACDAE
  ----- +
  9CBA0

De vraag: Hoe ziet de volledige optelsom er in cijfers uit?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: In de onderstaande optelsom zijn alle cijfers vervangen door letters. Gelijke letters staan voor gelijke cijfers, en verschillende letters staan voor verschillende cijfers.

  ABCABA
  BBDCAA
  ABEABB
  ABDBAA
  ------- +
  AAFGBDH

Hoe ziet de optelsom er in cijfers uit?

Nog een antwoord: Klik hier!

Kopzorgen over Koeien ★★

Puzzel

Een oude boer overleed en liet 17 koeien na aan zijn drie zonen. In zijn testament schreef de boer dat zijn oudste zoon de helft, zijn middelste zoon 1/3, en zijn jongste zoon 1/9 van de koeien moest krijgen. De zonen, die niet met halve koeien wilden blijven zitten, probeerden dagenlang te bedenken hoeveel koeien ieder van hen moest krijgen.

Op een dag kwam hun buurman voorbij om te kijken hoe de jongens het deden na hun vaders dood. De drie vertelden hem over hun probleem. Na een tijdje nagedacht te hebben, zei de buurman: "Ik ben zo terug!" Hij ging weg, en toen hij terugkwam, konden de drie zonen de koeien verdelen volgens de wens van hun vader, en wel zo dat elk van hen een geheel aantal koeien kreeg.

De vraag: Wat was de oplossing van de buurman?

Het antwoord: Klik hier!

Kleed Knippen ★★

Puzzel

Een vloerkleed ter grootte 10 bij 10 meter moet in een kamer komen te liggen met een afmeting van 12 bij 9 meter. In het midden van de kamer staat een aquarium ter grootte van 8 bij 1 meter (zie de onderstaande figuur). Het vloerkleed mag in niet meer dan twee stukken worden geknipt (dus één keer knippen).

Puzzel

De vraag: Hoe moet het vloerkleed worden geknipt zodat het in de kamer om het aquarium past?

Het antwoord: Klik hier!

Hollen door het Huis ★★★

Hieronder zie je de plattegrond van een huis met vijf kamers en in totaal zestien deuren. Het is de bedoeling om een wandeling te maken door de kamers, waarbij je precies één keer door elk van de zestien deuren loopt.

Puzzel

De vraag: Hoe kan dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Beestenboel ★★★

Puzzel

Boerin Marian wil nieuwe kippen, varkens en paarden kopen. Een nieuwe kip kost 50 eurocent, een varken 3 euro, en een paard 10 euro. Boerin Marian heeft 100 euro waarmee ze precies 100 dieren wil kopen, maar wel zo dat ze van elke diersoort er minstens één heeft.

De vraag: Hoeveel dieren moet boerin Marian van elke soort kopen?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Een paard is evenveel waard als twee stieren en een schaap.
Een stier is evenveel waard als twee koeien.
Twee koeien zijn evenveel waard als vijf ezels.
Een ezel is evenveel waard als vier schapen.
Hoeveel schapen is een paard waard?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: Boer Axel heeft nieuwe koeien en kippen gekocht. Samen hebben de dieren 25 koppen en 72 poten. Hoeveel koeien en hoeveel kippen heeft boer Axel gekocht?

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: In de stal van boerin Anja zitten paarden, koeien en schapen. We weten het volgende:

 • op vier na, zijn het allemaal paarden;
 • op vier na, zijn het allemaal koeien;
 • op vier na, zijn het allemaal schapen.

Hoeveel dieren van elke soort heeft boerin Anja in haar stal?

Het vierde antwoord: Klik hier!

Altijd & Nooit ★★★

Puzzel

Het is altijd 1 tot 6,
het is altijd 15 tot 20,
het is altijd 5,
maar het is nooit 21,
tenzij het vliegt.

De vraag: Wat is dit?

Het antwoord: Klik hier!

Magisch Vierkant ★★★

Gegeven het volgende magische vierkant:

18998661
    
    
    

Vul dit magische vierkant verder in, zodanig dat de optelsom van de getallen in elke rij (horizontaal, verticaal en diagonaal) steeds 264 is, ook als je het vierkant op z'n kop houdt. Je mag uitsluitend de cijfers 1, 6, 8 en 9 gebruiken, en elk getal dat je invult mag slechts éénmaal in het vierkant voorkomen.

De vraag: Hoe moet dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Schilderij Ophangen ★★★

Je hebt een schilderij met een touw eraan. Het touw zit vast aan de twee bovenste hoeken van het schilderij. In de muur zitten twee spijkers, horizontaal naast elkaar. De vraag is nu om het touw zodanig aan de spijkers te hangen dat het schilderij naar beneden valt indien (willekeurig) één van de twee spijkers uit de muur wordt getrokken. Het schilderij moet onder de spijkers hangen en moet aan het touw hangen.

De vraag: Hoe moet het schilderij opgehangen worden?

Het antwoord: Klik hier!

Gas, Water & Elektriciteit ★★★

Er zijn drie huizen (A, B en C) en drie voorzieningen gas (G), water (W) en elektriciteit (E). Elk huis moet een directe, ononderbroken leiding krijgen naar elke voorziening, maar de leidingen mogen elkaar niet kruisen.

Puzzel

De vraag: Hoe moeten de leidingen gelegd worden?

Het antwoord: Klik hier!

Super Getallenster ★★★★

De getallen 1 tot en met 12 moeten in de cirkels van de ster hieronder worden geplaatst. Hierbij moeten de sommen van de getallen in elke rij, én de som van de getallen in de hoekpunten van de ster, gelijk zijn aan 26.

Puzzel

De vraag: Hoe moet dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: In de onderstaande figuur staan zes bogen (met verschillende kleuren) die elk vier velden verbinden. De getallen 1 tot en met 16 moeten in deze velden ingevuld worden, zodanig dat de som in elk van de zes bogen precies 34 is.

Puzzel

Hoe kan dit gedaan worden?

Nog een antwoord: Klik hier!

Zeven Rijen, Zestien Getallen ★★★★

In de figuur hieronder kun je elk van de zestien getallen 1 tot en met 16 invullen, zodanig dat de som van de getallen in de zeven rijen steeds 29 is.

Puzzel

De vraag: Hoe kan dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.