Eenvoudige Puzzeltjes Moeilijkere Puzzels Stokjes, Munten & Meer... Grappige Raadsels & Puzzelgrappen Rekenprobleempjes Moeilijkere Rekenproblemen Logische Puzzels Hersenkrakers Complexe Problemen Hersentests & Experimenten Quizzen
Een korte inleiding Cookiebeleid Links

Eenvoudige Puzzeltjes

De puzzels zijn gemarkeerd met sterren (★) die de moeilijkheidsgraad van de betreffende puzzel aangeven.

Terug naar de hoofdpagina

Stijgende Slak ★

Slak

Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter diepe put. Elke dag klimt de slak 5 meter omhoog, maar 's nachts glijdt hij weer 4 meter terug naar beneden.

De vraag: Hoeveel dagen duurt het voordat de slak de bovenrand van de put heeft bereikt?

Het antwoord: Klik hier!

Gelijnde Getallen ★

Letters

Beschouw alle getallen waarvan de naam, in blokletters geschreven, uit alleen rechte lijnstukken bestaat (bijvoorbeeld 'EEN' bestaat uit elf rechte lijnstukken). Slechts één van deze getallen heeft een waarde die gelijk is aan het aantal lijnstukken dat nodig is om het in blokletters te schrijven.

De vraag: Welk getal is dat?

Het antwoord: Klik hier!

Dag In, Dag Uit ★

Overmorgen is het de derde dag na woensdag.

De vraag: Welke dag was het eergisteren?

Het antwoord: Klik hier!

Dolle Jungle ★

De vraag: Hoe stop je een olifant in de koelkast?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Hoe stop je een giraffe in de koelkast?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: De Leeuwenkoning geeft een feest voor alle dieren. Welk dier is er niet bij?

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: Je moet een rivier oversteken die door krokodillen bewoond wordt. Je hebt geen boot, er is niets drijvends in de buurt, en er is geen brug. Hoe ga je naar de overkant?

Het vierde antwoord: Klik hier!

Hans & Gerrie ★

Puzzel

Hans staat achter Gerrie en tegelijkertijd staat Gerrie achter Hans.

De vraag: Hoe kan dit?

Het antwoord: Klik hier!

Lange Lagelanders ★

Puzzel

Gegeven: Rob is langer dan Edwin, Jurgen is korten dan Rob.

Slechts van één van de volgende stellingen weten we nu zeker dat hij juist is:

 1. Edwin is langer dan Jurgen
 2. Jurgen is langer dan Edwin
 3. Het is niet vast te stellen of Edwin of Jurgen langer is.

De vraag: Welke stelling is zeker juist?

Het antwoord: Klik hier!

Abracadabra met Appels ★

Appel

In de klas van juffrouw Miranda zitten elf kinderen. Juffrouw Miranda heeft een schaal met elf appels. Juffrouw Miranda wil de elf appels verdelen over de kinderen uit haar klas, zodat ieder kind uiteindelijk een appel heeft, maar er toch nog één appel in de schaal ligt.

De vraag: Kun jij juffrouw Miranda helpen?

Het antwoord: Klik hier!

Tour de France ★

Wielrenner

De vraag: Als iemand in de Tour de France de tweede inhaalt, de hoeveelste is hij dan?

Het antwoord: Klik hier!

Kraak de Kluis ★

Puzzel

Aan het begin van een stralende zondagmiddag liep de kasteelheer van slot Loevestein zijn studeerkamer binnen. Hij wilde één van zijn sieraden, die hij een uur daarvoor uit de kluis had gehaald, terug in zijn kluis leggen. Hij zag dat de kluis opengebroken was en belde meteen de politie.

Toen de politie het huishoudelijk personeel verhoorde over hun activiteiten gedurende het uur waarin de kluis opengebroken moest zijn, werden de volgende alibi's gegeven:

 • de kok was de lunch klaar aan het maken;
 • de tuinman was de heg aan het snoeien;
 • de butler was de post aan het halen;
 • het dienstmeisje was de bedden aan het opmaken.

Nadat de politie alle alibi's gehoord had, werd de dader meteen ingerekend.

De vraag: Wie was de dader?

Het antwoord: Klik hier!

Cijfers en Letters ★

1  2  3  4
h  v  h  v
1  2  3  4
h  v  .

De vraag: Wat moet er op de plaats van het puntje staan?

Het antwoord: Klik hier!

Ketting Kopen ★

Puzzel

Je hebt vijf stukken ketting, elk bestaande uit drie schakels. Je wilt één lange ketting maken uit deze vijf stukken. Een schakel openbreken kost 1 euro, en een open schakel weer sluiten kost 3 euro.

De vraag: Is het mogelijk om één lange ketting te maken van de vijf stukken, als je slechts 15 euro hebt?

Het antwoord: Klik hier!

Arm & Rijk ★

De armen hebben het,
de rijken hebben het nodig,
maar als je het eet, dan ga je dood.

De vraag: Wat is dit?

Het antwoord: Klik hier!

Bijzondere Broers ★

Puzzel

Jules en Vincent zijn broers. "We zijn geboren binnen hetzelfde uur", zegt Jules, "op dezelfde dag van hetzelfde jaar." "Maar", zegt Vincent, "we zijn geen tweeling!"

De vraag: Hoe is dit mogelijk?

Het antwoord: Klik hier!

Een, twee, drie ★

Puzzel

Met de negen cijfers 1 tot en met 9 kunnen drie getallen (elk bestaande uit drie cijfers) gemaakt worden, zodanig dat het tweede getal het dubbele is van het eerste getal, en het derde getal het drievoudige is van het eerste getal. Elk van de negen cijfers wordt hierbij precies één keer gebruikt.

De vraag: Wat zijn deze drie getallen?

Het antwoord: Klik hier!

Tien Bomen ★

Bomen

Joyce heeft tien bomen gekocht voor haar tuin. Ze wil deze bomen in vijf rijen planten, met in elke rij vier bomen.

De vraag: Hoe moet Joyce de bomen planten?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De buurman van Joyce heeft negen bomen voor zijn tuin gekocht. Hoe kan hij zijn negen bomen in tien rijen planten, met in elke rij drie bomen?

Nog een antwoord: Klik hier!

Vierkant Verven ★

Puzzel

Een vierkant, bestaande uit vier rijen en vier kolommen (dus 16 velden), moet ingekleurd worden. De inkleuring moet aan de volgende eisen voldoen:

 • 4 velden moeten blauw zijn,
 • 3 velden rood,
 • 3 velden wit,
 • 3 velden groen,
 • 3 velden geel, en
 • geen kleur mag méér dan eens in een kolom, rij, of op een diagonaal voorkomen.

De vraag: Hoe moet het vierkant worden ingekleurd?

Een hint: Klik hier!

Het antwoord: Klik hier!

Opeenvolgende Objecten ★

Puzzel

De objecten in deze rij hebben iets gemeen: ? ? ? ?
Eén van de volgende drie objecten zou de opvolger in de rij kunnen zijn. ? ? ?

De vraag: Wat is het volgende object voor de rij?

Het antwoord: Klik hier!

Verhullende Vazen ★

Hieronder zie je een gouden en een zilveren vaas. Eén van deze vazen bevat een schat en de ander is leeg. Veronderstel dat je aan de hand van de teksten op de vazen kunt achterhalen welke vaas de schat bevat.

Puzzel

De teksten op de vazen luiden als volgt:
De zilveren vaas: "Deze vaas is leeg."
De gouden vaas: "Precies één van deze teksten is waar."

De vraag: Welke vaas verhult de schat?

Het antwoord: Klik hier!

Paarden Handel ★

Paard

Een man besluit om een mooi paard te kopen. Hij betaalt 60 euro voor het paard, en hij is zeer tevreden met het sterke dier. Na een jaar is de waarde van het paard gestegen tot 70 euro, en hij besluit om het paard te verkopen. Maar binnen een paar dagen krijgt hij al spijt van de verkoop van zijn mooie paard, en hij koopt het paard weer terug. Helaas moet hij 80 euro betalen om het paard terug te krijgen, dus verliest hij tien euro ten opzichte van zijn vorige verkoop. Weer een jaar later besluit hij om het paard definitief te verkopen, en wel voor maar liefst 90 euro.

De vraag: Hoeveel euro maakt de man winst?

Het antwoord: Klik hier!

Hotel Hocus ★

Hotel

Drie zakenmannen stappen een hotel binnen om een kamer te huren. De manager van het hotel vertelt hen dat er nog slechts één kamer vrij is, maar dat ze die gezamenlijk kunnen gebruiken voor slechts 30 euro per nacht. De drie zakenmannen geven hem elk 10 euro en gaan naar hun kamer. Later besluit de manager echter dat hij de zakenmannen te veel heeft laten betalen, dus hij roept de bediende, geeft hem 5 losse euro's, en zegt: 'Geef deze vijf euro aan de zakenmannen en vertel ze dat ik hen teveel heb laten betalen voor de kamer'.

Op weg naar boven bedenkt de bediende dat hij de vijf losse euro's nooit eerlijk kan verdelen onder de zakenmannen, dus stopt hij twee euro's in zijn zak en geeft elke zakenman een euro terug.

Dit betekent dat elke zakenman dus 9 euro heeft betaald voor de kamer.
Tevens hield de bediende twee euro.
Drie keer negen is 27 plus die twee euro is 29... geen 30!?

De vraag: Wat is er met die laatste euro gebeurd?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: "Tijdens onze vakantie," vertelt Anton, "kwamen wij - twee vaders en twee zonen - op een koude avond in het kleine dorp Zeelst aan. Daar zochten we onderkomen in het enige hotel. Helaas waren er slechts drie bedden vrij. Toch sliep ieder van ons alleen in een bed."

Hoe kan dat?

Nog een antwoord: Klik hier!

Taart Trakteren ★

De onderstaande taart moet in acht stukken worden verdeeld, maar je mag slechts drie keer snijden (drie rechte sneden maken).

Puzzel

De vraag: Hoe kun je de taart in acht stukken verdelen met slechts drie rechte sneden?

Het antwoord: Klik hier!

Boude Beweringen ★

Hieronder staat een aantal beweringen:

 1. Precies één van deze beweringen is onwaar.
 2. Precies twee van deze beweringen zijn onwaar.
 3. Precies drie van deze beweringen zijn onwaar.
 4. Precies vier van deze beweringen zijn onwaar.
 5. Precies vijf van deze beweringen zijn onwaar.
 6. Precies zes van deze beweringen zijn onwaar.
 7. Precies zeven van deze beweringen zijn onwaar.
 8. Precies acht van deze beweringen zijn onwaar.
 9. Precies negen van deze beweringen zijn onwaar.
 10. Precies tien van deze beweringen zijn onwaar.

De vraag: Welke van deze beweringen is waar?

Het antwoord: Klik hier!

Zes Cijfers ★

Puzzel

Elk van de cijfers 1 tot en met 6 moet precies één keer gebruikt worden in een vermenigvuldiging van de volgende vorm:

... × ... = ...

De vraag: Hoe moeten de zes cijfers worden geplaatst?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Kun je de volgende vergelijking kloppend maken door elk van de cijfers 2 tot en met 5 precies één keer te gebruiken?

... + ... = ...

Nog een antwoord: Klik hier!

Kittige Katjes ★★

Puzzel

Een zwarte kat ligt te slapen midden op een zwarte weg. Er zijn geen straatlantaarns en de maan schijnt niet. Een auto die over de weg komt aanrijden, zonder zijn lichten aan, rijdt om de kat heen.

De vraag: Hoe wist de bestuurder dat de kat er was?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Een kat heeft drie kittens: Moppie, Toppie, en Spot. Wat is de naam van de moeder.

Nog een antwoord: Klik hier!

Curieus Kruispunt ★★

Na een ontmoeting met een kwaadaardige tovenaar, ontdek je dat je je bevindt op een vierspong in het midden van een donker woud. Een wegwijzer vertelt je dat het woud vier uitgangen heeft: noord, zuid, oost en west. In het noorden is er een moeras vol met krokodillen, waaruit nooit iemand is ontsnapt. In het westen ligt een ravijn dat zo breed is dat je zelfs met een touw de overkant niet kunt bereiken. In het zuiden zijn er drie enorme leeuwen die al drie maanden niets gegeten hebben. In het oosten ligt een gigantische berg die te steil en hoog is om eroverheen te klimmen.

De vraag: Welke kant ga je op om te ontsnappen uit het woud?

Het antwoord: Klik hier!

Vreemde Verjaardag ★★

Puzzel

Toen Rebecca jarig was in het jaar 2000, werd ze 8 jaar. Ze is echter geboren in het jaar 2008.

De vraag: Hoe kan dit?

Het antwoord: Klik hier!

Vormen Verdelen ★★

De onderstaande vorm moet verdeeld worden in vier identieke stukken.

Puzzel

De vraag: Hoe kan dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: De vorm hieronder moet verdeeld worden in vier identieke stukken (stukken kunnen "ondersteboven" zijn).

Puzzel

Er zijn twee manieren om dit te doen. Welke zijn die twee manieren?

Nog een antwoord: Klik hier!

En nog een vraag: De vorm hieronder moet verdeeld worden in vier identieke stukken (stukken kunnen "ondersteboven" zijn).

Puzzel

Er zijn twee manieren om dit te doen. Welke zijn die twee manieren?

En nog een antwoord: Klik hier!

De vierde vraag: De vorm hieronder moet verdeeld worden in drie identieke stukken.

Puzzel

Hoe kan dit worden gedaan?

Het vierde antwoord: Klik hier!

Vierkant Verknippen ★★

Hier zie je een vierkant van 5 bij 5 vakjes:

Puzzel

Het is de bedoeling om het vierkant langs de lijnen in vier stukken te verdelen, zodanig dat je met die vier stukken twee kleinere vierkanten kunt vormen, zonder daarbij de stukken te hoeven draaien.

De vraag: Hoe moet dit gedaan worden?

Het antwoord: Klik hier!

Plus Puzzel ★★

De zes puzzelstukken hieronder kunnen gecombineerd worden tot een symmetrisch plusteken.

Zes puzzelstukken

De vraag: Hoe kan dit worden gedaan?

Het antwoord: Klik hier!

Rare Reeks ★★

Hier is een reeks met getallen:

1 11 21 1211 111221

Dit lijkt een vreemde reeks, maar toch zit er een systeem achter...

De vraag: Wat is het volgende element in deze reeks?

Het antwoord: Klik hier!

Nog een vraag: Hier is een andere reeks met getallen:

1 11 21 1211 1231 131221

Wat is het volgende element in deze reeks?

Nog een antwoord: Klik hier!

Tien Zinnen ★★

Gegeven de volgende puzzel:

Het aantal keer dat het cijfer 0 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 1 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 2 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 3 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 4 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 5 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 6 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 7 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 8 in deze puzzel voorkomt is _____.
Het aantal keer dat het cijfer 9 in deze puzzel voorkomt is _____.

De zinnen moet aangevuld worden met cijfers zodat ze allemaal waar zijn.

De vraag: Welke twee oplossingen zijn er?

Het antwoord: Klik hier!

Deze website maakt gebruik van cookies. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, bekijk dan ons cookiebeleid.